StrongStep® SARS-CoV-2 антиген хурдан тестийг FIND үнэлгээний жагсаалтад оруулсан болно.

StrongStep® SARS-CoV-2 Антиген Шуурхай Туршилтыг FIND үнэлгээний жагсаалтад оруулаагүй болно.Шинэлэг шинэ оношлогооны сан (FIND) нь ДЭМБ-тай стратегийн хамтын ажиллагааны хүрээнд иж бүрдлийн гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр мэргэшсэн байгууллага юм.

FIND EVALUATION OF SARS-COV-2 ANTIGEN (AG) DETECTING TESTS

Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 10