Прокальцитонины шинжилгээ

  • Procalcitonin Test

    Прокальцитонины шинжилгээ

    REF 502050 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Плазма / ийлдэс / Бүхэл цус
    Зорилготой ашиглах Хүчтэй алхам®Прокальцитонины шинжилгээ нь хүний ​​ийлдэс эсвэл цусны сийвэн дэх прокальцитониныг хагас тоон хэмжээгээр илрүүлэх хурдан дархлаа-хроматографийн шинжилгээ юм.Энэ нь хүнд хэлбэрийн бактерийн халдвар, сепсис өвчнийг оношлох, эмчлэхэд ашиглагддаг.