Ходоод гэдэсний замын өвчин

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  Аденовирүсийн эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

  REF 501020 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Аденовирусын эсрэгтөрөгчийн Шуурхай шинжилгээ нь хүний ​​өтгөний сорьцонд аденовирүсийг чанарын таамаглалаар илрүүлэх дархлааны шинжилгээ юм.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Антиген хурдан турших төхөөрөмж

  REF 501100 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Giardia lamblia Антиген Шуурхай Туршилтын төхөөрөмж (Баас) нь хүний ​​өтгөний сорьцонд Giardia lamblia-г чанарын хувьд, таамаглалаар илрүүлэхэд зориулагдсан хурдан харааны дархлааны шинжилгээ юм.Энэхүү иж бүрдэл нь Giardia lamblia халдварыг оношлоход туслах хэрэгсэл болгон ашиглахад зориулагдсан.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  H. pylori эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ

  REF 502010 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Бүхэл цус / ийлдэс / плазм
  Зорилготой ашиглах StrongStep® H. pylori-ийн эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ нь хүний ​​бүх цус/ийлдэс/плазмаар Хеликобактер пилоригийн өвөрмөц IgM болон IgG эсрэгбиемийг чанарын таамаглалаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  H. pylori эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

  REF 501040 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® H. pylori антигенийн хурдан шинжилгээ нь сорьц болгон хүний ​​ялгадастай Хеликобактер пилори эсрэгтөрөгчийг чанарын, таамаглалтайгаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  Ротавирусын эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

  REF 501010 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Ротавирусын эсрэгтөрөгчийн Шуурхай тест нь хүний ​​өтгөний сорьцонд ротавирусыг чанарын, таамаглалтайгаар илрүүлэхэд зориулсан харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  Салмонеллагийн эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

  REF 501080 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Salmonella Antigen Rapid Test нь хүний ​​өтгөний сорьцонд Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraesuis-ийг чанарын, таамаглалтайгаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.Энэхүү иж бүрдэл нь салмонеллезийн халдварыг оношлоход туслах хэрэгсэл болгон ашиглахад зориулагдсан.
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  REF 501070 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Cholerae Vibrio O1/O139 Antigen Combo Rapid Test нь хүний ​​өтгөний сорьцонд Vibrio cholerae O1 ба/эсвэл O139-ийг чанарын, таамаглалаар илрүүлэхэд зориулагдсан хурдан харааны дархлааны шинжилгээ юм.Энэхүү иж бүрдэл нь Vibrio cholerae O1 ба/эсвэл O139 халдварыг оношлоход туслах хэрэгсэл болгон ашиглахад зориулагдсан.
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  Vibrio cholerae O1 эсрэгтөрөгчийн түргэн шинжилгээ

  REF 501050 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
  Зорилготой ашиглах StrongStep® Vibrio cholerae O1 антигенийг хурдан турших төхөөрөмж (ялгадас) нь хүний ​​өтгөний сорьцноос холер вибрио O1-ийг чанарын, таамаглалаар илрүүлэхэд зориулагдсан хурдан харааны дархлааны шинжилгээ юм.Энэхүү иж бүрдэл нь Vibrio cholerae O1 халдварыг оношлоход туслах хэрэгсэл болгон ашиглахад зориулагдсан.