Ургийн фибронектин хурдацтай шинжилгээ

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    Ургийн фибронектины хурдан туршилтын төхөөрөмж

    Ургийн фибронектины хурдан туршилтын төхөөрөмж 500160 Сорьц: Арчдас хэл: Англи хэл дээрх хувилбар: 01 Хүчин төгөлдөр болох огноо: 2015-05 Зөвхөн мэргэжлийн in vitro оношлогоонд ашиглах боломжтой. ЗОРИУЛСАН ХЭРЭГЛЭЭ StrongStep® PROM тест нь умайн хүзүүний үтрээний шүүрэл дэх ургийн фибронектиныг чанарын шинжилгээнд ашиглахад зориулагдсан нүдээр тайлбарласан иммунохроматографийн шинжилгээ юм. Умайн хүзүүний үтрээний шүүрэлд ургийн фибронектин нь 22 долоо хоног, 0 хоногоос 34 долоо хоног, жирэмсний 6 хоногийн хооронд байх нь ...