Ургийн фибронектины хурдан шинжилгээ

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    Ургийн фибронектины хурдан шинжилгээ

    REF 500160 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Умайн хүзүүний шүүрэл
    Зорилготой ашиглах StrongStep® Ургийн фибронектины Шуурхай тест нь умайн хүзүүний шүүрэл дэх ургийн фибронектиныг чанарын хувьд илрүүлэхэд ашиглах зорилготой нүдээр тайлбарласан иммунохроматографийн шинжилгээ юм.