Хламидийн эсрэгтөрөгч

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  Chlamydia Trachomatis-ийн эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

  REF 500010 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
  Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц

  Умайн хүзүү/шээсний сүвний арчдас

  Зорилготой ашиглах Энэ нь эрэгтэй шээсний суваг болон эмэгтэйчүүдийн умайн хүзүүний арчдас дахь Chlamydia trachomatis антигенийг чанарын таамаглалаар илрүүлэхэд чиглэсэн хурдан хажуугийн дархлааны шинжилгээ юм.