Умайн хүзүүний хорт хавдар, хорт хавдрын өмнөх үеийн скрининг шинжилгээ