Strep B эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

  • Strep B Antigen Test

    Strep B эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

    REF 500090 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Эмэгтэй үтрээний арчдас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® Стрептококкийн эсрэгтөрөгчийн Шуурхай шинжилгээ нь эмэгтэйн үтрээний арчдас дахь В бүлгийн стрептококкийн эсрэгтөрөгчийг чанарын таамаглалаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.