Вибрио холер O1 / O139 сорил

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Vibrio cholerae O1-O139 Туршилт

    ОРШИЛ V.Cholerae серотип O1 ба O139-ээс үүдэлтэй холер өвчний тархалт нь олон хөгжиж буй орнуудад дэлхийн асар их ач холбогдолтой сүйрлийн өвчин байсаар байна. Эмнэлзүйн хувьд холер нь шинж тэмдэггүй колоничлолоос эхлээд их хэмжээний шингэн алдалт бүхий хүнд суулгалт хүртэл үргэлжилж, шингэн алдалт, электролитийн эмгэг, үхэлд хүргэдэг. V.cholerae O1 / O139 нь нарийн гэдэс дотрыг колоничилж, холерын хүчтэй хорыг гаргаж авснаар энэхүү нууц суулгалтыг үүсгэдэг.