H. Pylori эсрэгбиеийн шинжилгээ

  • H. pylori Antibody Test

    H. pylori эсрэгбиеийн шинжилгээ

    StrongStep®H. pylori эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээний төхөөрөмж (Цус / Цусны ийлдэс / сийвэн) нь хүний ​​цус, ийлдэс, сийвэнгийн дээжинд Helicobacter pylori-д тодорхой IgM ба IgG эсрэгбиеийн чанарын таамаглалаар чанарын харааны дархлааны шинжилгээ юм. Энэхүү иж бүрдэл нь H. pylori-ийн халдварыг оношлоход туслах зориулалттай.