H. Pylori эсрэгбиеийн шинжилгээ

  • H. pylori Antibody Rapid Test

    H. pylori эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ

    REF 502010 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Бүхэл цус / ийлдэс / плазм
    Зорилготой ашиглах StrongStep® H. pylori-ийн эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээ нь хүний ​​бүх цус/ийлдэс/плазмаар Хеликобактер пилоригийн өвөрмөц IgM болон IgG эсрэгбиемийг чанарын таамаглалаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.