Бактерийн үтрээний шинжилгээ

  • Bacterial vaginosis Test

    Бактерийн вагинозын шинжилгээ

    ЗОРИЛГОТОЙ АШИГЛАЛТ StrongStep® Бактерийн вагиноз (BV) түргэвчилсэн шинжилгээний хэрэгсэл нь бактерийн вагинозыг оношлоход туслах зорилгоор үтрээний рН-ийг хэмжих зорилготой юм. ТАНИЛЦУУЛГА: хүчиллэг үтрээний рН-ийн утга 3.8 - 4.5 нь биеийн өөрийн үтрээ хамгаалах системийн оновчтой үйл ажиллагааны үндсэн шаардлага юм. Энэ систем нь эмгэг төрүүлэгч бичил биетнээр колоничлох, үтрээний халдвараас зайлсхийх үр дүнтэй арга юм. Үтрээний сорилоос хамгийн чухал бөгөөд байгалийн гаралтай хамгаалалт ...