Бактерийн вагинозын шинжилгээ

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    Бактерийн вагиноз Шуурхай шинжилгээ

    REF 500080 Тодорхойлолт 50 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим PH утга Сорьц Үтрээний ялгадас
    Зорилготой ашиглах Хүчтэй алхам®Бактерийн вагиноз (BV) Шуурхай шинжилгээний төхөөрөмж нь нянгийн вагинозыг оношлоход туслах зорилгоор үтрээний рН-ийг хэмжих зорилготой юм.