Бүтээгдэхүүний демо

 Үтрээний рН: эмгэгийг цаг тухайд нь оношлох зорилгоор өөрийгөө хэмжих хэрэгсэл

Шинэ кандидозын оношилгооны үр дүн, түргэвчилсэн тестийн төхөөрөмжийг устгаж байна.

Үтрээний рН нь маркер болно

БЗДХ-ын оношлогооны Papid ба энгийн цэг

Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах дэлхийн стратеги

Вандан сандлаас ор орны хажууд

Бэлгийн замаар дамжих өвчнийг эмчлэх удирдамж 2010 он