Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Үтрээний рН: эмгэгийг цаг тухайд нь оношлох өөрийгөө хэмжих төхөөрөмж

Шинэ Candida ablicans-ийн хурдан шинжилгээний төхөөрөмжийн оношлогооны үр ашиг ба Мосул хотын умайн хүзүүний кандидозын зарим эрсдэлт хүчин зүйлсийн ач холбогдол.

Үтрээний рН нь маркер болно

БЗДХ-ын оношлогооны энгийн бөгөөд энгийн цэг

Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах дэлхийн стратеги

Бэлгийн замын халдварт өвчний оношилгооны сайжруулсан аргыг хөгжиж буй дэлхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болгон хөрвүүлэх замыг тодорхойлох нь вандангаас орны дэргэдэх

Бэлгийн замаар дамжих өвчнийг эмчлэх заавар 2010 он