Криптококкийн эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

  • Cryptococcal Antigen Test

    Криптококкийн эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

    ЗОРИЛГОТОЙ АШИГЛАЛТ StrongStep® Криптококкийн эсрэгтөрөгчийг хурдан шалгах төхөөрөмж нь ийлдэс, плазм, бүхэл бүтэн цус, тархины нугасны шингэн (CSF) дэх криптококкийн төрөл зүйлийн цогцолборын капсул полисахаридын эсрэгтөрөгчийг илрүүлэх иммунохроматографийн хурдан шинжилгээ юм. Энэхүү шинжилгээ нь криптококкозыг оношлоход тусалдаг жороор олгодог лабораторийн шинжилгээ юм. ТАНИЛЦУУЛГА Криптококкоз нь Криптококкийн төрөл зүйлийн ком хоёроос үүдэлтэй ...