Ротавирусын шинжилгээ

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    Ротавирусын эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

    REF 501010 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® Ротавирусын эсрэгтөрөгчийн Шуурхай тест нь хүний ​​өтгөний сорьцонд ротавирусыг чанарын, таамаглалтайгаар илрүүлэхэд зориулсан харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.