H. Pylori эсрэгтөрөгчийн сорил

  • H. pylori Antigen Rapid Test

    H. pylori эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

    REF 501040 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Баас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® H. pylori антигенийн хурдан шинжилгээ нь сорьц болгон хүний ​​ялгадастай Хеликобактер пилори эсрэгтөрөгчийг чанарын, таамаглалтайгаар илрүүлэх харааны дархлааны хурдан шинжилгээ юм.