HSV 1/2 эсрэгтөрөгчийн сорил

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

    REF 500070 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Салст бүрхүүлийн гэмтэлтэй арчдас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® HSV 1/2 эсрэгтөрөгчийн түргэвчилсэн шинжилгээ нь HSV 1/2-ийн оношилгооны дэвшилтэт дэвшил бөгөөд өндөр мэдрэмж, өвөрмөц чанараараа HSV антигенийг чанарын хувьд илрүүлэх зорилготой юм.