HSV 1/2 эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

  • HSV 12 Antigen Test

    HSV 12 эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ

    ТАНИЛЦУУЛГА HSV нь Herpesviridae овгийн бусад гишүүдтэй морфологийн хувьд ижил төстэй ДНХ-ийг агуулсан дугтуй бөгөөд эсрэгтөрөгчийн хувьд ялгаатай хоёр төрлийг хүлээн зөвшөөрч, 1 ба 2-р төрлөөр тодорхойлно. HSV 1 ба 2 хэлбэрүүд нь амны хөндийн өнгөц халдваруудад байнга нөлөөлдөг , арьс, нүд ба бэлэг эрхтэн, Төв мэдрэлийн системийн халдвар (менингоэнцефалит) ба дархлаа сулралтай өвчтөний нярайн хүнд хэлбэрийн ерөнхий халдварыг мөн харж болно ...