Candida Albicans

  • Candida Albicans Antigen Rapid Test

    Candida Albicans эсрэгтөрөгчийн хурдан шинжилгээ

    REF 500030 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Умайн хүзүү/шээсний сүвний арчдас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test нь үтрээний арчдасаас эмгэг төрүүлэгчийн эсрэгтөрөгчийг шууд илрүүлдэг иммунохроматографийн шинжилгээ юм.