Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    ОРШИЛ Vulvovaginal кандидоз (WC) нь үтрээний шинж тэмдгүүдийн хамгийн түгээмэл шалтгаануудын нэг гэж үздэг. Ойролцоогоор эмэгтэйчүүдийн 75% нь амьдралынхаа туршид дор хаяж нэг удаа Candida оношлогдох болно. Тэдгээрийн 40-50% нь дахин давтагдах халдвараар өвчлөх ба 5% нь архаг кандидоз өвчнөөр өвчилнө гэж тооцоолжээ. Кандидиас нь бусад үтрээний халдвараас илүү оношлогддог. АХ-ны шинж тэмдгүүд: үүнд цочмог загатнах, үтрээ өвдөх, цочрох, үтрээний гадна уруулын тууралт ...