Strep A хурдан шинжилгээ

  • Strep A Rapid Test

    Strep A хурдан шинжилгээ

    REF 500150 Тодорхойлолт 20 тест/хайрцаг
    Илрүүлэх зарчим Иммунохроматографийн шинжилгээ Сорьц Хоолойн арчдас
    Зорилготой ашиглах StrongStep® А стрептококкийн түргэн шинжилгээний төхөөрөмж нь А бүлгийн стрептококкийн (А бүлгийн стрептококк) эсрэгтөрөгчийг хоолойн арчдасаас чанарын хувьд илрүүлэх дархлааны хурдан шинжилгээ юм.