Хувилбар вирусын тухай мэдэгдэл

Нэгдсэн Вант Улс, Өмнөд Африк, Энэтхэгт ажиглагдсан SARS-CoV-2 хувилбарын мутацын талбай нь одоогоор праймер болон датчикийн дизайны бүсэд ороогүй байгааг дарааллын тохируулгын шинжилгээ харуулжээ.
StrongStep® шинэ коронавирус (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time ПГУ-ын хэрэгсэл (гурван генийг илрүүлэх) нь одоогийн гүйцэтгэлд нөлөөлөхгүйгээр мутант омгийг (дараах хүснэгтэд үзүүлсэн) хамарч, илрүүлж чаддаг.Учир нь илрүүлэх дарааллын бүсэд өөрчлөлт байхгүй.


Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 03-ны өдөр