StrongStep® SARS-CoV-2 Антиген Шуурхай Туршилт ЕХ-ны эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын нийтлэг жагсаалтад оруулна уу.

StrongStep® SARS-CoV-2 Антиген Шуурхай Туршилт СТ-ийн утга 25%-иас бага байхад 100% мэдрэмтгий байдаг цөөхөн үйлдвэрлэгчдийн нэг болох эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын ЕХ-ны нийтлэг жагсаалтад оруулна уу.

covid-19_rat_common-list_en-1

Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 10